top of page

Verblijf

leefgroep.jpg

Soms zijn de problemen zo groot dat een kind beter tijdelijk niet thuis woont. We nemen de zorg voor je kind dan even over terwijl we samen met jou bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren.

Voor wie?

Kinderen tot en met twaalf jaar of tot en met het zesde leerjaar worden in groep opgevangen en individueel begeleid.

Tijdens het verblijf van de kinderen gaat een gezinsbegeleider met de ouders aan de slag (thuis of in Lentekind). We bekijken samen wat er moeilijk loopt en wat gemaakt heeft dat de kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven. We zoeken nieuwe wegen om te bewandelen en gaan vervolgens samen met jou op pad. We helpen zoeken naar een andere manier van aanpak die ervoor zorgt dat kinderen terug veilig thuis kunnen verblijven.

 

Als dat niet lukt, zoeken we samen met het gezin naar een andere voltijdse verblijfplaats voor de kinderen. We bekijken samen met jou hoe het contact met je kind dan verder vorm kan krijgen. Jij blijft de ouder. Die rol nemen we niet over.

Wat?

 

Je kind verblijft tijdelijk bij ons in een leefgroep. Daar besteden we veel aandacht aan gevoelens, structuur, grenzen, afspraken en sociale vaardigheden.

 

Ondertussen gaan we met jou op pad. We kijken naar de zorgen en de moeilijkheden en hoe je deze kan aanpakken. Contact met je kind blijft belangrijk. Samen spreken we af hoe we dit organiseren.

Kost?

We vragen een dagprijs afhankelijk van de duur van het verblijf of 2/3de van het Groeipakket.

Praktisch?

Een verblijf is tijdelijk. Dat kan kort of lang duren. Gedurende het verblijf zoeken we samen naar oplossingen.
Onze leefgroepen bevinden zich in Lentekind (Vlimmeren).

bottom of page